Använd enkla, beprövade och säkra IT-lösningar, både för datorer och mobila enheter, för att underlätta att IT-policyn följs. 

Ta fram en obligatorisk IT-utbildning för alla anställda inklusive vikarier och tillfälligt anställda kring riskbeteenden, bra lösenordspolicys, filhantering och hur de senaste IT-hoten ser ut och fungerar. Ha löpande workshops med alla medarbetare.