Tänk igenom och ha lagom nivå

En it-policy är inte något man upprättar i en handvändning. Den ska ha ett tydligt syfte och vara ett genomarbetat och väl uttänkt dokument. En IT-policy också måste vara kort och koncist, för slutar det i en ”roman” är det ingen som varken läser eller följer den. Därmed inte sagt den bara ska innehålla korta obegripliga floskler. Vårt tips är att istället ta med de viktigaste punkterna och utelämna resten. Sannolikt är detaljer kring samarbetsrutiner samt IT-säkerhet bra att ha med. Tänk på att detta skall vara en hjälp för organisationen. En vägledning (eller i vissa fall krav) för de anställda att agera rätt i givna situationer.

Vad tycker du?