Arbetssätt och rutiner

Goda rutiner och produktivitet brukar vara synonymt i de flesta organisationer, undantaget möjligen branscher som ställer långtgående kreativa krav på sitt manskap. Rutiner och vägledning blir här därför översatt i termer av IT-användning. Hur kan ni som organisation optimera era IT-resurser, är en lämplig fråga att ställa sig? Det kan exempelvis handla om rekommenderad mjukvara och konformitet, regler för intern och extern digital kommunikation samt rutiner vid hanterandet av konfidentiellt eller känsligt material (mer om det nedan). Men det kan även ibland, och med fördel, sträcka sig så lång som till exempel telefon- och Skype-förbud (arbetsförbud) under fredade kvällstimmar, om man anser att det kan ha positiva effekter på medarbetarnas hälsa.

Vad tycker du?

Developers team planning weekly schedule tasks on task board. Teamwork and collaboration vector flat concept. Task scheme whiteboard, taskboard schedule strategy illustration