IT-resurser och gränser för privat användning

Vissa företag väljer att begränsa medarbetarnas förmåner och möjligheter att kunna nyttja organisationens IT-resurser för privat bruk. Främsta argumenten handlar givetvis om säkerhet, men kan i vissa fall även gälla resursutnyttjande om man anser att det är en viktig faktor. Men man går långt om man exempelvis förbjuder privatsurfing på företagets datorer på raster och utanför arbetstid.

Den som söker vägledning för var gränsen går, hänvisas till punkt ett ovan, det vill säga: ”Ha en lagomnivå!” Men naturligtvis hör även nyttjande av sociala medier, chattfunktioner, bandbredd, nyttjande av exempelvis tjänster som Spotify, samt nedladdning av filmer mm, hit till denna punkt.

Utöver detta ska det naturligtvis under alla omständigheter vara totalt bannlyst att på företagets utrustning titta på eller ladda ner material som är oetiskt, olagligt eller oförenligt med företagets övriga värdegrund eller policy.

Vad tycker du?