Signering

Så nu är du klar. Men vem eller vilka bör underteckna dokumentet? Naturligtvis VD, men även , IT-chef och/eller IT-policyns särskilt utsedde driftsansvarig ska finna med, samt dataskyddsombudet om ett sådant är utsett. Även den tekniske utvecklaren av dokumentet (ofta extern part) kan finnas med i visa fall med, även om det inte är nödvändigt alla gånger.

Vidare bör slutanvändarna på något sätt signera att de på ett tillfredställande sätt tagit del av det IT-policyn förmedlar samt att de  accepterar det fullt ut. Det gäller både vid själva införandet av en ny IT-policy samt vid löpande förändringar av densamma. En god rutin är naturligtvis att alltid ha med detta redan vid anställningens början.

Vad tycker du?