I nästan alla företag och organisationer är framgångarna beroende av en välfungerande och tillförlitlig IT som stöd i den dagliga verksamheten. Men inte alla har sett nyttan med att implementera en IT-policy, vilket dessvärre kan ha en negativ effekt på både produktivitet och säkerhet. Vi vill peka på varför det kan vara så, samt ge några råd på vägen för dig som tänker skrida till verket.

En IT-policy kan ha många syften. Dels kan den, som vi nämner ovan, säkerställa och öka produktiviteten, vilket vi återkommer till, men också hjälpa till att minimera de risker som kommer med IT-användandet. Sammanfattningsvis kan man säga att en IT-policy är en vägledning till, eller krav på, hur organisationens medarbetare skall arbeta och förhålla sig till företagets IT-säkerhet och dess IT-resurser.

 

Vad tycker du?