En värdegrund du kan stå för

Företagets värdegrund måste var tydlig för alla. Ska dina anställda känna stolthet över sina jobb måste de känna att de kan stå för företages värdegrund.