Lägg ner eller byt jobb

Hittar du inte ett ”varför” som driver dig att fortsätta med din firma kanske det är dags att
göra något annat. Om du hela tiden upplever att du måste bita ihop för att klara av jobbet
kommer det bli svårt att lyckas. Släpp taget och hitta ditt ”varför” på något annat sätt.