Börja med en händelse 

Inled berättelsen med en tydlig händelse, där ni också målande beskriver tiden, platsen och personerna. Detaljrika beskrivningar av konkreta skeenden fångar ofta intresse.