Tänk dramaturgiskt 

Bygg upp berättelsen så att den får en ständig framåtrörelse. Den linjära dramaturgin
– ett anslag, en fördjupning, en upplösning och ett avslut – är ofta effektiv.