Skildra konflikter 

Berätta om de slitningar och konflikter som uppstår när människor stöter på hinder och utvecklas. Konflikter gör berättelsen trovärdig och intressant.