Använd ett enkelt språk 

Stryk onödiga ord, undvik facktermer och välj enkla ord framför komplicerade. Med ett
enkelt och kärnfullt språk blir berättelsen starkare och tillgänglig för fler.