Levandegör värderingar 

Använd berättelser för att tydliggöra för mottagarna vilka värderingar ni har och vad
de innebär i praktiken. Konkreta exempel hjälper er att undvika floskelfällan.