9 tips - så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 1 av 9 / Revisionskonsulterna J Hägglund

9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 1 av 9

Bestäm syftet 

Slå fast ert syfte med hållbarhetsredovisningen, utöver att uppfylla lagkrav. Ett tydligt syfte avgör målgruppen, påverkar formatet och gör det möjligt att sätta konkreta mål.