Bestäm syftet 

Slå fast ert syfte med hållbarhetsredovisningen, utöver att uppfylla lagkrav. Ett tydligt syfte avgör målgruppen, påverkar formatet och gör det möjligt att sätta konkreta mål.