9 tips - så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 2 av 9 / Revisionskonsulterna J Hägglund

9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 2 av 9

Skräddarsy formatet 

Använd ett format och tilltal som stämmer med syftet. Med välskrivna texter,
intresseväckande infografik och relevanta bildval blir rapporten läst av fler i målgruppen.