Skräddarsy formatet 

Använd ett format och tilltal som stämmer med syftet. Med välskrivna texter,
intresseväckande infografik och relevanta bildval blir rapporten läst av fler i målgruppen.