9 tips - så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 4 av 9 / Revisionskonsulterna J Hägglund

9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 4 av 9

Var öppna 

Berätta också om mindre positiva saker ni hittar i er verksamhet och vad ni gör konkret för att komma till rätta med dem. Öppenhet är det bästa sättet att bygga förtroende.