9 tips - så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 5 av 9 / Revisionskonsulterna J Hägglund

9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 5 av 9

Hitta allmänintresset 

Lyft blicken och visa hur era viktigaste hållbarhetsfrågor berör många. Allmänintresset skapar engagemang och ökar era chanser att nå ut med budskapen.