9 tips - så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 6 av 9 / Revisionskonsulterna J Hägglund

9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 6 av 9

Kommunicera löpande 

Berätta om nyheter från ert hållbarhetsarbete löpande. Släpp olika delar av rapportens innehåll på förhand, vid olika tillfällen under hela året.