9 tips - så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 7 av 9 / Revisionskonsulterna J Hägglund

9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 7 av 9

Spara den bästa nyheten 

Släpp rapporten tillsammans med den tydligaste nyheten. En utbruten
hållbarhetsnyhet med stort allmänintresse når fram betydligt bättre än
nyheten om att redovisningen är klar.