Spara den bästa nyheten 

Släpp rapporten tillsammans med den tydligaste nyheten. En utbruten
hållbarhetsnyhet med stort allmänintresse når fram betydligt bättre än
nyheten om att redovisningen är klar.