9 tips - så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 8 av 9 / Revisionskonsulterna J Hägglund

9 tips – så maxar ni hållbarhetsredovisningen. Tips 8 av 9

Bilda opinion 

Fokusera på en eller ett fåtal hållbarhetsfrågor som ni driver långsiktigt. När rapporten just är släppt är det ett bra läge att opinionsbilda och försöka påverka i rätt riktning.