COVID-19-situation

COVID-19-situation

COVID-19-situation Revisionskonsulterna J Hägglund AB kommer vara fortsatt fullt tillgängliga trots COVID-19-situation Revisionskonsulterna överväger noga utvecklingen med hänsyn till Covid-19, inklusive information från hälsomyndigheter runt om i världen. Vid denna...
Hobby eller företag?

Hobby eller företag?

Hobby eller företag? Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet (företag). Det handlar inte bara om huruvida verksamheten drar in pengar eller inte – du kan tjäna pengar på din hobby utan att du anses driva företag. Vad är...
En bra affärsplan bör innehålla

En bra affärsplan bör innehålla

En bra affärsplan bör innehålla Affärsidén Beskriv kortfattat om din produkt/tjänst. Vem är kundenoch varför ska de köpa av dig? Om dig Här ska du sälja dig själv. Din bakgrund är viktig om någon utomstående ska avgöra vilka möjligheter du har att lyckas med ditt...
Varför skriva en affärsplan?

Varför skriva en affärsplan?

Varför skriva en affärsplan? Beslutsunderlag för om du ska starta eller inte starta eget. Det hjälper dig att tänka långsiktigt och hålla dig motiverad när det blir lite motigt. Du märker om det verkligen går att tjäna pengar på din idé. Du kommer att stöta på problem...
Affärsplan

Affärsplan

Affärsplan Affärsplan är en ritning, en karta till hur du på snabbast möjliga sätt ska nå framgång med ditt företag. Att inte ha någon form av plan är samma sak som att bygga ett hus utan ritning, du blir säkert klar, men det kan ta längre tid och bygget blir med...
Hot och utpressning

Hot och utpressning

Hot och utpressning Det är vanligt att man blir hotad i samband med ett annat brott. Personen som hotar kan säga att något hemskt ska hända, till exempel att hen ska skada dig eller någon annan om du gör eller säger något. Det är ett brott att hota på det sättet. Om...
Olaga hot – utsatt

Olaga hot – utsatt

Olaga hot – Utsatt Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Gör en polisanmälan om du blivit utsatt för hot som upplevs som...
Så skyddar du dig från bluffar

Så skyddar du dig från bluffar

Så skyddar du dig från bluffar Om du är på en webbplats som du inte litar på ska du inte lämna ut varken kortuppgifter eller personuppgifter som personnummer, telefonnummer, namn eller adress. Granska webbplatsen, finns det tydliga kontaktuppgifter som adress och...
Vanliga bluffar

Vanliga bluffar

Vanliga bluffar Presentkort Att tacka ja till erbjudanden om billiga presentkort på nätet kan bli dyrt. Många gånger måste du först fylla i en marknadsundersökning och erbjudandet kan ofta utmynna i dyra abonnemang. Annonserna förekommer framförallt i sociala medier...
5 tips för en lyckad budgetprocess!

5 tips för en lyckad budgetprocess!

5 tips för en lyckad budgetprocess! Fundera på vilken detaljnivå ni behöver för budgeten  Många gånger behöver man utgå från detaljer för att budgeten ska bli så träffsäker som möjligt, men man kan fråga sig om det är meningsfyllt att lägga mycket tid och resurser på...
Minnesgåva

Minnesgåva

Minnesgåva Har du fyllt jämnt under 2020 och arbetat i ditt eget aktiebolag i minst sex år kan bolaget ge dig en skattefri minnesgåva i år. För att gåvan ska vara skattefri får den inte vara värd mer än 15 000 kr inklusive...
Köp inventarier

Köp inventarier

Köp Inventarier Köper du inventarier till ditt företag får du i år göra direktavdrag för inköp som understiger 22 750 kr. Det gäller samtliga företagsformer och oavsett när under året du gör inköpet. Men tänk på att inventarier som naturligt hör ihop ses som en...
Periodiseringsfond funkar inte

Periodiseringsfond funkar inte

Periodiseringsfond Funkar Inte Med en periodiseringsfond kan man flytta årets inkomst till något av de kommande sex åren. Men möjligheten att skatteplanera med periodiseringsfonder när bolagsskatten sänks har stoppats. En avsättning till periodiseringsfond som görs i...
Sänkt bolagsskatt

Sänkt bolagsskatt

Sänkt Bolagsskatt Inkomstskatten för juridiska personer sänks från 22 procent till 21,4 för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. År 2021 sänks skatten till 20,6 procent. Det innebär att det är skattemässigt fördelaktigt att genomföra planerade...
Investeraravdrag

Investeraravdrag

Investeraravdrag Investerar du i ett mindre aktiebolag när det bildas kan du få dra av hälften av det du betalar för aktierna i inkomstslaget kapital. Det gäller även när du köper aktier i ett lagerbolag eller i annat bolag du inte redan äger aktier i.Avdraget får du...
Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt Redovisar du ett högt resultat i din enskilda firma eller tar ut en hög lön från ditt bolag försvinner mycket i skatt och avgifter. När det gäller statlig skatt finns det två inkomstnivåer du bör ha koll på 2018. Vid 468 700 kr börjar du betala 20...
Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extra Bolagsstämma Om du har outnyttjat utdelningsutrymme i ditt bolag som du vill utnyttja i år så kan ett utdelningsbeslut fattas på en extra bolagsstämma innan årsskiftet. Men det krävs då att ditt bolag, enligt senaste årsredovisningen, har utdelningsbara...
Lönen som utdelningsunderlag

Lönen som utdelningsunderlag

Lönen som utdelningsunderlag Har du anställda i bolaget kan utdelningsutrymmet vara betydligt större än schablonen. Det lönebaserade utrymmet uppgår till hälften av den kontanta lönesumman i bolaget. Men för att få tillämpa denna regel krävs att du tar ut en viss...