DU HITTAR INTE KUNDERNA. KUNDERNA HITTAR DIG.

Nu för tiden är det lönlöst att basunera ut sitt marknadsbudskap till den breda massan. Det beror på att marknadskommunikationen har bytt riktning. Våra kunder har blivit allt mer immuna mot reklam. I och med det behöver du ändra strategi och istället befinna dig med ditt värdeskapande innehåll just där din kund befinner sig. Som en del i det behöver du ta hänsyn till följande punkter:

Rätt erbjudande på rätt plats och vid rätt tidpunkt

Bjud på kunskap som är anpassad till dina kunders köpresa

Var alltid öppen för kunddialog

Se över din sökmotoroptimering

Vilka är dina erfarenheter?