Tempo 

Nya mediakanaler, tekniker och användarbeteenden avlöser varandra i ett allt högre takt. Detta ställer krav på marknads- och försäljningsavdelningen att kunna agera snabbt. Gamla strukturer med långa vägar för godkännande står ivägen för de digitala förmågorna i affären. Att arbeta tvärfunktionellt i agila team med ständigt experimenterande och lärande inbyggt i processerna har visat sig vara ett framgångsrikt recept.