Förväntningar 

Tillgången på data och nya mätmetoder har ändrat förväntningarna på vad marknadsavdelningen ska åstadkomma för företaget. Från att tidigare ha setts som en nödvändig kostnad ses nu marknadsbudgeten som en investering med mätbar avkastning. Ett effektivt sätt att bemöta detta är att dela upp budgeten efter mål och vara tydlig med hur de olika delarna kan mätas. 

Det är ett tufft arbete att möta det ökade förändringstrycket, men med rätt team, rätt operativa modeller och rätt verktyg är det möjligt.