SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) – Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dessa och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter.

Hur du börjar formulera den, tänk på:

1. Mål- När ska affärsplanen vara klar?
2. Definiera för vem och varför du skriver.
3. Samla information.
4. Skriv kort och koncist.
5. Låt den vila några timmar eller dagar när du skrivit ett första utdrag. Det hjälper dig att få nya idéer och tankar.
6. Ta hjälp när det behövs.

En affärsplan behöver inte vara en hel bok eller uppsats om exakt hur du ska gå tillväga. Den viktigaste anledningen att skriva en affärsplan är väcka tankar och få ner det på papper.