Marknaden/kunder – Hur ser marknaden ut idag? Är den växande och hur ser prisbilden ut?
Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna och är de privatpersoner
eller företagare? Har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket köper kunderna
och hur betalar de?