Ekonomi/budget – Här beskriver du det uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. Den innefattar: 

– Resultatbudget – Uppskattade kostnader och intäkter per årsbasis. 
– Likviditetsbudget – Plan för kassaflödet i ditt företag. 
– Kapitalberäkning – En uppskattning på hur mycket kapital du behöver.