9. IT-policyn är inget avtal, men..

Trots att det inte är ett avtal kan följderna av att inte följa en tydligt uppställd IT-policy få juridiska konsekvenser. IT-policyn ger dig samtidigt stöd om du måste hantera juridiska frågor.

Vad tycker du?