11. Det är ett levande dokument

Granska er IT-policy årligen och/eller när organisationen behöver förändring.

Att ha en policy som sitter i ett dokumentskåp och samlar damm är värdelöst. Med tanke på den föränderliga värld vi lever i så bör IT-policyn aktivt upprätthållas, men med restriktioner som vi kommer till nedan.

Vad tycker du?