1. Ha ett tydligt syfte

Först och främst ska du fundera på vad syftet med IT-policyn är, så att du inte bara skapar ett dokument för sakens skull. Du ska tillsammans med andra ledare lyfta fram de frågor som är viktiga för organisationen, förklara dem kort och ta fram konkreta åtgärder, så att det blir lättillgängligt och begripligt. Om du inte kan förklara varför policyn finns, kan du inte heller förvänta dig att dina anställda kommer följa den. Var tydlig och konkret så uppstår ingen osäkerhet över de åtgärder ni beslutat ska ingå i er policy.

Vad tycker du?