2. Bestäm vem som äger IT-policyn

Oftast är det CIO:n som ansvarar för IT-policyn, men det beror givetvis på hur organisationen är formad. En viktig sak att komma ihåg är att man inte ska skriva IT-policyn själv, utan förankra den tillsammans med några ur ledningen. Där ska man främst bestämma vad för slags saker som behöver regleras samt för att förebygga problem försöka förutspå framtida utmaningar. Utveckla därför inte IT-policyn i ett vakuum. Eftersom riktlinjerna kommer att gälla alla avdelningar i företaget, är det en bra idé att även ta med anställda från andra avdelningar i dess framtagning.

Vad tycker du?