3. Keep it simple

De flesta företag är inte stora som Google, därför behöver inte IT-policyn vara ett långt och svårnavigerat dokument, bygg den med målet att hjälpa verksamheten. Den ska helt enkelt ses som en vägledning för de anställda, så att de vet hur de ska agera. Försök därför hålla dig ifrån en tjock regelbok. Undvik också tung jargong och håll det kort och koncist. Det räcker att den består av stolpar med kommentarer. Använd heller inte en synonymordbok för att ändra slumpmässiga ord i ett försök att låta smart.

Vad tycker du?