6. Håll IT-policyn central

De flesta företag kämpar med policyhantering eftersom de har otaliga versioner som flyter runt i organisationen. Det är bäst att ha en central lagringsplats för alla policyer (HR, Juridik, IT) eftersom det ger en helhetssyn och lätt åtkomst. Beroende på hur många riktlinjer ni har, skulle det vara klokt att använda ett kalkylblad som beskriver policys namn, ägare, giltighetsdatum (senast), status (utkast eller levande), och nästa datum för när översyn bör ske.

Vad tycker du?