8. Ge alternativ

Riktlinjer kan inte existera i isolering från verksamheten. Till exempel kan du inte förbjuda användningen av Dropbox i din organisation utan att ge dina anställda ett rimligt alternativ, speciellt om ditt företag behöver liknande verktyg. Därför måste du försöka förenkla människors vardag. Om du inte gör det kommer de oftast gå runt policyn ändå för att få jobbet gjort. Bland undersökningar som har gjorts av individer som erkänt att de har brutit mot bolagets IT-policyer, sade 41 procent att de gjorde det för att bli mer produktiva och få sina jobb gjorda. Ytterligare 20 procent av respondenterna nämnde att de inte tror att deras IT-avdelning skulle genomdriva policyn.

Vad tycker du?