När du har slutat att använda en dator så logga alltid ut.