Ju större företagen är desto mer sannolikt är det att de är internationella. Samtidigt ser vi att ökningen av andelen företag som exporterar i ett längre perspektiv är störst bland företag utan anställda, det vill säga så kallade soloföretag. Andelen företag i denna storleksklass som exporterar har ökat från 9 till 13 procent mellan 2008 och 2017, medan denna andel i princip varit oförändrad i övriga storleksklasser. 

Statistik från SCB visar också att det är i dessa företag som värdet av varuexporten ökar mest. Under perioden 2000–2017 ökade värdet av soloföretagens export med 237 procent, medan storföretagens (mer än 250 anställda) bara ökade med 35 procent. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att storföretagen fortfarande står för cirka 60 procent av varuexportvärdet, men ökningen är betydligt större i de små och medelstora företagen och då särskilt i soloföretagen.