De gröna näringarna upplever stora problem med lagar och myndighetsregler. Nästan hälften av företagen inom de gröna näringarna upplever detta som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Andra faktorer som dessa företag upplever som stora hinder för tillväxt är tillgång till lämplig arbetskraft samt kapacitet. 

Andelen som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt är nästan dubbelt så hög inom de gröna näringarna, jämfört med övriga företag. Det är även betydligt högre andel av företagen inom de gröna näringarna som upplever kapaciteten i nuvarande lokaler, utrustning, mark etc. som ett tillväxthinder