Företag i de gröna näringarna vill i större utsträckning växa genom att endast öka sin omsättning, medan företag i övriga branscher i större utsträckning vill växa genom att öka antalet anställda. Vi ser också att det är vanligare inom de gröna näringarna att man är soloföretagare.