Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens.

De hinder företagens ser för att växa är framför allt att de har svårt att hitta den personal de söker. Mer än vart fjärde företag (28 procent) ser detta som ett stort tillväxthinder. Bland de större småföretagen (10-49 anställda) och de medelstora företagen (50-249 anställda) är denna andel ännu större (cirka 50 procent).

En annan bild som framträder i undersökningen är att även i län med relativt hög arbetslöshet, som Blekinge och Örebro, är det svårt för företagen att hitta rätt kompetens. Fram träder ett tydligt matchningsproblem.