I tabellen ser du vilka friskvårdsaktiveter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt, så länge aktiviteterna är av mindre värde. Listan innehåller exempel på vanliga aktiviteter och är inte heltäckande.

T
Aktivitet Skattefri förmån?
Tai-chi Ja
Tennis Ja
Tester – avancerade konditionstester, syreupptagning, mjölksyra etc. Nej