DE SPELAR MED DE BÄSTA

Kan du svara ja på följande fråga: “Jag känner de tre bästa människorna i världen inom mitt verksamhetsområde?” Om du är som folk är mest, är svaret Nej. Att aktivt ta kontakt med okända människor bara för att lära sig något nytt är sällan det första merparten av oss gör.

Jag brukar rutinmässigt fråga de VDar jag träffar om de har närmat sig ledande forskare, författare eller företagsledare inom de strategier de just nu arbetar på. Låt oss säga att deras affärsplan är att göra ett antal bolagsförvärv för att påskynda sin egen innovationspipeline.

  • Har de pratat med någon VD som gjort sig känd för att framgångsrikt driva en liknande strategi? (Förmodligen inte.)
  • Har de pratat med något ledande VC företag om deras portföljstrategier? (Mycket osannolikt.)
  • Har de tagit kontakt med någon ledande forskare som analyserat hundratals liknande case? (Absolut inte.)

Om du vill bli bäst, måste du lira med eliten. Många startups vet detta. De är ”all in” med både pengar, tid och hjärta och kommer att göra allt i sin makt för att lyckas. De vet att på en global marknad blir det smått meningslöst att sparras med butiken på hörnet.

Din nästa konkurrent kan komma varifrån som helst. Oavsett bransch eller verksamhetsfält – om du så jobbar med UX design, telefonförsäljning, HR frågor, ledarskap eller med nya tekniker för proteinberikning – det kommer alltid finnas gott om människor som kan delar av ditt jobb bättre än vad du gör.

Ta kontakt med några av dem. Lär känna dem. Lär av dem och bygg ömsesidiga partnerskap. För som basketlegenden Kobe Bryant upptäckte när han som 20-åring ringde upp och bad coacher på rivaliserande lag om råd; även när det verkar tämligen osannolikt, kommer andra ofta att hjälpa till.

Vad tycker du?