DE SÄTTER SINA KUNDER FRÄMST

Vet du vad syftet är med din verksamhet? Kan du förklara det så att dina barn eller barnbarn förstår varför det är så viktigt? Om du är som de flesta av oss kan detta te sig minst sagt klurigt. Många VDar lever fortfarande i tron att deras jobb först och främst går ut på att tillfredsställa aktieägare och tjäna mer pengar.

Detta är en dålig utgångspunkt för digital transformation. Det leder till ett inifrån-och-ut tänk och ett synsätt på innovation och digitalisering som viktigt endast för att se bra ut på ytan och tillfredsställa investerare.

Med ett konstant fokus på kundens bästa har du däremot hängt en stadig ledstjärna över framtidens okända vatten. Med kunden i centrum lägger du energi på verkliga problem och resurser på verkliga lösningar. Och ytterst sällan kommer den lösningen i grunden handla om ny teknik. Företag som StitchFix, Foodora och Spotify har inte börjat sälja nya saker (kläder, restaurangmat och musik), men de skapar nya och mer kraftfulla marknader genom att bättre förstå och tillgodose människors faktiska behov.

Sätt kunden främst, så ser du snart hur du börjar organisera dig runt kundupplevelsen och bryter upp funktionella silos. Vilka infrastruktursatsningar, forskningsprojekt och processförändringar som ska prioriteras, blir i ljuset av mervärdet för kunden både enklare och roligare beslut. Ta hand om din kund och upplev hur er bästa affärsidé någonsin kommer rätt från hjärtat.

SAMMANFATTNINGSVIS

De mest transformativa ledarna som jag har träffat är som drivna av en inre röst. De tycks identifiera sig mer med sina kunder än med andra bolagschefer, och de verkar lägga all sin vakna tid (ibland uppenbart för mycket) på sin kund och sin produkt.

Hur utveckla vi detta ämne?