Med tekniska genombrott inom allt från artificiell intelligens till nanoteknik och IoT, är det lätt
att tro att digital transformation handlar om teknik. Men det gör den inte. Och trots alla heta
och omtalade startups med läckra gränssnitt, molnbaserade tjänster och urstark dataanalys
är inte heller detta en bra utgångspunkt för att stöpa om en befintlig verksamhet.
Långsiktigt förändringsarbete handlar om HUR du arbetar mer än VAD du gör.

Och ja, i de flesta organisationer övergår snart HUR:et till en fråga om affärsmodeller (t ex hur
man kan tjäna pengar på att världen blir mer uppkopplad), processer (t ex hur man designar
ett effektivare informationsflöde snarare än att rakt av automatisera manuella steg), infrastruktur
(t ex vilken mjukvara som behövs för att underlätta realtidsoptimering) och organisationsmodeller
(t ex hur man integrerar IT med kärnverksamheten).

Innan allt detta dock, och långt viktigare, är att ledarskiktet i verksamheten omfamnar nya tankesätt
och att sedan genom handling inspirerar andra att följa. Digitalisering handlar om ledarskap.

Hur utvecklar vi detta ämne?