Starkare profilering mot svensk produktion och hållbarhet.

Trovärdigheten ökar med verksamhet i ett land som ligger i framkant inom området.