Quality control certification, checked guarantee of standard of company product.

Minskade kvalitetsproblem.

Produktion i lågkostnadsländer har många gånger problem med bristande kvalitet, som leder till omfattande merkostnader.