Ökad flexibilitet och leveransförmåga.

Leveransledtiden blir kortare och leveransflexibiliteten högre om produktion finns närmare.