Lägre transport- och logistikkostnader.

Kostnaderna för transport och logistik blir lägre om produktionen finns närmare marknaden. Tänk på totalkostnaden och inte endast på tillverkningskostnaden.