Ökad innovationsförmåga genom närhet till produktion.

Att snabbt komma ut med nya produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt blir allt viktigare. Närhet mellan innovation och produktion är en nyckelfaktor.