Minskade lagernivåer/kapitalbindning.

Produktion långt bort från marknaden kräver ofta högre lagernivåer för att kunna
erbjuda samma leveransledtid.