Ökad förmåga att hantera kundanpassning för produkt och service.

Kunder kräver i dag ofta mer kundanpassade produkter och tjänster samt kortare leveransledtider. En trend som blir svårare och dyrare att hantera med produktionen långt bort från marknaden.